XS
SM
MD
LG
XL

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Hakkındaki Öğrenci Tutumları NELERDİR

Bakırköy Spor Akademisi

Bu araştırmanın amacı,Beden Eğitimi Dersi hakkındaki öğrenci görüşlerini belirleyerek ihtiyaç farkındalığı oluşturmaktır.Çalışma grubunun belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır.Çalışma İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi’nde ki bir devlet okulundaki 5,6,7 ve 8 sınıflardan 5’er adet seçilen 20 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu anket ile toplanmıştır. Açık uçlu anket oluşturulurken uzman görüşlerine başvurulmuştur.Veriler betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersi hakkında genel olarak olumlu duygu ve düşüncelere sahip olduğu,Beden Eğitimi ve Spor ders saatinin arttırılmasını talep ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

{alanbaslik}
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım